Płatne badania laboratoryjne
Koszyk

Procedury pobrań

KREW ŻYLNA / KREW WŁOŚNICZKOWA

Jak przygotować się na pobranie krwi:

 • Na 2-3 dni przed badaniem – unikaj spożywania alkoholu i stosowania innych używek.

 • Badania na czczo należy wykonać po 10-12 h przerwie w spożywaniu posiłków, jednak nie dłużej niż 14-16 h od ostatniego posiłku.

 • Pamiętaj, aby w tym czasie pić wodę!
 • Na badania należy przybyć po spoczynku nocnym, w godzinach porannych (najlepiej między 7:00 a 10:00).

 • Na kilka godzin przed pobraniem krwi zalecamy unikania palenia papierosów, wysiłku fizycznego i stresu.

 • Na 30 min. przed pobraniem odpocznij i przygotuj się na pobranie krwi.

 • Pamiętaj! O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecamy pobranie krwi przed przyjęciem porannej porcji leków.

 • Przy próbach obciążeniowych, np. doustnym teście tolerancji glukozy, zalecamy pozostanie w spoczynku przez cały czas trwania badania, powstrzymanie się od spożywania posiłków i palenia papierosów.

 

MOCZ - PIERWSZA PORANNA PRÓBKA MOCZU

 • Pierwsza poranna próbka moczu to pierwsza mikcja po spoczynku nocnym, na czczo (w przypadku konieczności oddawania moczu w nocy, do badania najbardziej użyteczna jest próbka po minimum 4-6 h zalegania w pęcherzu moczowym).

 • Mocz zalecamy zebrać po uprzednim umyciu ujścia cewki moczowej – do mycia użyj wyłącznie ciepłej wody (bez dodatków detergentów i innych środków myjących).

 • Zbierz środkowy strumień moczu (to znaczy: pierwszą porcję moczu odrzuć, następną zbierz do pojemnika, pozostała część również odrzuć).

 • Pamiętaj! Próbkę moczu należy zebrać do jednorazowego czystego pojemnika (zalecamy wypełnić pojemnik do połowy objętości, minimum 10 ml).

 • W przypadku, gdy uniemożliwione jest oddanie moczu do pojemnika (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory), mocz należy zebrać do specjalnego plastikowego woreczka (dostępne w aptece) założonego w sposób obejmujący zewnętrzne ujście cewki moczowej (zapytaj o szczegóły w miejscu zakupu woreczka).

 • Unikaj badania w okresie menstruacji (2 dni przed i do 2 dni po krwawieniu miesiączkowym).

 • W dobie poprzedzającej wykonanie badania – zachowaj wstrzemięźliwość płciową.

 • Dostarcz próbkę do laboratorium najpóźniej w ciągu 2 h od pobrania, a jeśli to niemożliwe próbkę przechowuj i transportuj w temperaturze lodówki.

 • Mocz należy dostarczyć w POJEMNIKU NA MOCZ

 

MOCZ - PRZYPADKOWA PRÓBKA MOCZU    

 • Próbka może być pobrana o każdej porze dnia.

 • Pobierz próbkę do jednorazowego czystego pojemnika.

 • Minimalna objętość próbki to 10 ml (zalecamy wypełnić pojemnik do połowy objętości).

 • Mocz należy dostarczyć w POJEMNIKU NA MOCZ

 

MOCZ - DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

 • Rozpocznij dobową zbiórkę rano (zapisz dokładną datę i godzinę rozpoczętej zbiórki).

 • Pierwszy poranny mocz oddaj do toalety.

 • Każdą kolejną porcję moczu gromadź w jednorazowym czystym pojemniku w chłodnym, zaciemnionym miejscu.

 • Zbierz cały mocz oddany przez 24 godziny (ostatnia porcja moczu oddana do pojemnika to poranny mocz z dnia następnego) i zmierz jego objętość.

 • Dokładnie wymieszaj i odlej 50-100 ml moczu z pojemnika zbiorczego do mniejszego jednorazowego czystego pojemnika (zalecamy wypełnić pojemnik do połowy objętości).

 • Opisz próbkę dokładną informacją o całkowitej objętości zebranego moczu.

 • Jeśli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu oddana w czasie zbiórki dobowej, nie została przeniesiona do pojemnika, należy ponownie przeprowadzić zbiórkę moczu w innym dniu.

 • UWAGA: w przypadku oznaczenia w dobowej zbiórce moczu poziomów: wapnia; fosforu nieorganicznego; magnezu; katecholamin (adrenalina, noradrenalina, dopamina); kwasu wanilinomigdałowego; kwasu homowanilinowego ;kwasu 5-hydroksyindolooctowego; metanefryny i normatenefryny, materiał należy zabezpieczyć środkiem konserwującym (6 M HCl). Środek konserwujący (dostępny w  Punkcie Pobrań) należy dodać do pojemnika po oddaniu pierwszej porcji moczu.

 • Mocz należy dostarczyć w POJEMNIKU NA MOCZ

 

KAŁ

 • Przed pobraniem próbki całkowicie opróżnij pęcherz moczowy.

 • Kał należy oddać w sposób naturalny (bez użycia lewatywy i środków przeczyszczających).

 • Pobierz próbki kału z 3-4 miejsc stolca do jednorazowego pojemnika za pomocą szpatułki (szczególnie zbierz próbki z tych miejsc zawierających krew, śluz, nabłonki lub ropę).

 • Próbka kału powinna mieć wielkość dużego ziarna fasoli, w przypadku kału biegunkowego objętość 2-3 ml.

 • Badanie ogólnego kału:

 • ważne, aby przed badaniem stosować standardową dietę,

 • w przypadku codziennego przyjmowanie leków, zalecamy konsultację z lekarzem w celu ustalenia ewentualnego odstawienia stosowanych leków.

 • Badanie na krew utajoną w kale:

  • ważne, aby przed badaniem stosować standardową dietę,

  • z uwagi na proces diagnostyczny, na 48 h przed badaniem NIE NALEŻY spożywać alkoholu i przyjmować aspiryny,

  • badania nie wykonuje się w:

   1. okresie menstruacji (3 dni przed i do 3 dni po krwawieniu miesiączkowym),

   2. podczas leczenia stomatologicznego,

   3. występowania krwawiących hemoroidów,

   4. krwawienia spowodowanego przez zaparcia,

   5. objawowego krwiomoczu,

   6. po doodbytniczym podaniu leków.